miércoles, 15 de octubre de 2014

Hay 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población. 3 millones de enfermos en el estado español. ¡¡No todo es Ebola!!

El senador Cazalis pide a la Ministra de Sanidad una partida presupuestaria que garantice la asistencia a enfermedades raras.El senador José María Cazalis ha pedido a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que garantice una partida en los presupuestos de 2015 que asegure la asistencia sanitaria a las enfermedades raras en las mejores condiciones y por los mejores especialistas y unidades hospitalarias del Estado.
El senador vizcaino ha preguntado a la responsable del Ministerio si va a garantizar los recursos económicos suficientes para compensar los costes de la asistencia sanitaria que prestan en los Centros, Servicios y Unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR), imprescindibles para la atención a las enfermedades raras, cuando estos centros especializados se encuentran en otras Comunidades Autónomas.
Las denominadas CSUR son los centros encargados de garantizar el acceso y una atención de calidad, segura y eficiente a las personas que precisan de cuidados de elevado nivel de especialización y que requieren para su atención concentrar los casos en un número reducido de centros
Según la Federación de Enfermedades Raras, la falta de recursos garantizados en los Presupuestos Generales del Estado para cubrir los gastos generados por estos servicios especiales y especializados puede poner en riesgo el correcto funcionamiento del sistema de CSUR y la atención a estos pacientes de enfermedades raras.

Cazalis senatariak aurrekontuetan gaixotasun arraroak artatzea bermatzeko partida gorde dezala eskatu dio Osasun Ministroari

Jose Maria Cazalis senatariak 2015erako Estatuko Aurrekontu Orokorretan gaixotasun arraroak dituzten pertsonak Estatuko ospitale eta espezialista onenekin eta baldintzarik onenetan artatuko dituztela bermatuko duen partida kontuan hartzea eskatu dio Ana Matori, Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministroari.
Senatari bizkaitarrak gaixotasun arraro moduan izendatuta daudenak artatzeko beharrezko dirua aurreikusi ote duen galdetu dio Ministerioko arduradunari. Hain zuzen ere, baliabide ekonomikorik jarriko duen gaixotasun arraroak artatzeko bereziki prestatutako Osasun Sistema Nazionaleko zentro, zerbitzu eta unitateek (CSUR)  eskaintzen duten zerbitzuaren kostuak berdintzeko beste Autonomia Erkidegoren baten ematen denean.
CSUR hauek espezializazio maila handia behar duten pertsonak kalitatez, segurtasunez eta eraginkortasunez artatzen dituzten zentroak dira, gaixotasun kasuak eraikin gutxitan batzeko beharra dutena. Bertara sarbidea berdintasunez egin dadin ere arduratzen dira.

Gaixotasun Arraroen Federazioaren arabera, Estatuko Aurrekontu Orokorretan zerbitzu berezi eta espezializatu hauetarako baliabideak ezin bermatzeak arriskuan jar dezake CSUR sistemaren funtzionamendu egokia eta gaixotasun arraroak dituzten pertsonak artatzea.

No hay comentarios:

Publicar un comentario